มหาวิทยาลัยเอเชียนได้เปิดอบรมหลักสูต

Date 2009/2/15 1:45:31 | Topic: News in ภาษาไทย

มหาวิทยาลัยเอเชียนได้เปิดอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษระดับพื้นฐานจนถึงระดับสูงให้แก่นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ทุกวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 9.00-12.00 น. เป็นระยะเวลา 10 สัปดาห์ รวม 30 ชั่วโมง ค่าใช้จ่าย 6,000 บาท คอร์สแรกเริ่มในวันเสาร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2552 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 038 253 700 ต่อ 2800ม 2801, 2802, หรือ 2804 อีเมล์ admissions@asianust.ac.th และ www.asianust.ac.th(ติดต่อรับการทดสอบด้านภาษาอังกฤษก่อนเข้าเรียนได้ในวันที่ 31 มกราคม 10.00-11.00 น.)This article comes from PattayaCity.com:: Pattaya
http://www.pattayacity.com/directory

The URL for this story is:
http://www.pattayacity.com/directory/modules/news/article.php?storyid=37